Nep reviews vanaf 28 mei wettelijk verboden

Nep reviews vanaf 28 mei wettelijk verboden

Deze week heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het verbod op het (laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen. Met deze instemming wordt de wet officieel van kracht en is het vanaf 28 mei wettelijk verboden om nep reviews te (laten) plaatsen.

De nieuwe wet

Op vrijdag 11 maart 2022 werd bekend gemaakt dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor de modernisering van consumentenbescherming. Hiermee wordt gedoeld op het verbeteren van het volledig en duidelijk informeren van de consument in de digitale economie om hen te beschermen tegen oplichting. Daarnaast komt er ook een verbod op het laten plaatsen van reviews tegen betaling. Deze wet gaat in op 28 mei 2022. 

Wat betekent dit voor webshop eigenaren?

De invoering van de nieuwe wet heeft onder andere als gevolg voor webshop eigenaren dat zij consumentenbeoordelingen dienen te controleren op echtheid voordat deze worden geplaatst. Aanvullend hierop moeten webshop eigenaren ook de consumenten informeren of en hoe zij gaan controleren of reviews daadwerkelijk afkomstig zijn van consumenten die het product gekocht hebben. 

Het belang van reviews voor een webshop

Reviews spelen een belangrijke rol voor webshops: maar liefst 80% van de consumenten geeft aan dat zij zich laten beïnvloeden door reviews voordat zij overgaan tot een aankoop. Omdat de belangen voor positieve reviews dus groot zijn, is er helaas een kleine groep die hier misbruik van maakt door het (laten) plaatsen van nep reviews. 

Wil je meer verkopen met je webshop?

Hoewel consumenten bij de aankoop van een product worden beïnvloedt door de reviews, zijn er ook nog andere factoren die van invloed zijn op het aankoopgedrag van een consument. Bedenk eens hoeveel je zou kunnen verkopen als jouw producten te vinden zijn op een marketplace met veel autoriteit én hoge marketingbudgetten!?

Bekijk de voordelen van verkopen via marketplaces